Tháng 4/2019 Giảng viên Ks. Nguyễn Thiết Hùng đã trực tiếp đào tạo cho cho 14 nhân viên lập trình đầu tiên tại công ty UAC Việt Nam.

Chương trình đào tạo gồm: Lập trình Phay 2D, 3D, 4 trục, 5 trục.
Với những kinh nghiệm thực tế và chuyên môn giảng dạy, Metech đã đem lại cho các bạn nhân viên Lập trình và Quản lý công ty UAC những buổi học thực tiễn và sôi nổi.

 

Liên hệ: Mr Hùng 0977.519.648