Menu
Your Cart

Mastercam Tiện

Mastercam Tiện

Đăng Ký Học

Mastercam Tiện Thông Tin Khóa Học
Giảng viên Kỹ sư Nguyễn Thiết Hùng/ Kỹ sư Nguyễn Thế Tính
Mục tiêu khóa học - Biết tư duy về công nghệ gia công, quy trình gia công chi tiết trên máy CNC
- Sử dụng đầy đủ các lệnh/ phương pháp gia công Tiện 2 trục & Tiện trục C trên phần mềm Mastercam 2017-2018-2019
- Đọc bản vẽ, sử dụng dụng cụ cắt, chế độ cắt
Thực hành với máy CNC 15H
Phiên bản phần mềm 2017-2018-2019
Thời lượng / Số buổi 38h/13 buổi
Số lượng học viên 6-7 người
Học phí 3,500,000
Stt Chuyên Đề Nội Dung Thời Lượng
1 Tìm hiểu về môi trường MasterCam
- Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC
- Giới thiệu chung về MasterCAM 2018
- Làm quen với môi trường giao diện MasterCam
- Thiết kế 2D: Create Point, Line, Arc, Fillet, Chamfer, Spline, Curve, Surface, Drafting, Rectangle, Rectangular Shape, Polygon, Elipse, Spiral, Helix, Letter
- Thiết kế một số bản vẽ cụ thể
2.5/ 1 buổi
2 Lý Thuyết + Bài Tập - Tiện mặt đầu ( Face)
- Tiện thô ( Rough), Tiện tinh ( Finish)
- Tiện rãnh ( Groove)
- Khoan ( Drill)
5h/ 2 buổi
3 Lý Thuyết + Bài Tập - Chu trình tiện thô ( Canned Rough)
- Chu trình tiện tinh ( Canned Finish)
- Chu trình cắt rãnh ( Groove)
- Chu trình cắt đứt ( Cutoff)
5h/ 2 buổi
4 Lý Thuyết + Bài Tập - Tiện ren ( Thread)
- Đảo phôi (Flip)
- Chu trình khoan
- Các lệnh biến đổi nâng cao
- Bài tập tổng hợp
5h/ 2 buổi
5 Tiện Trục C - Contour ( Face, Cross)
- Drill ( Face, Cross)
3h/ 1 buổi
6 Lý Thuyết + Bài Tập - Tổng ôn lý thuyết
- Bài tập tổng hợp cuối khoá
2.5h/ 1 buổi
7 Thực Hành Thực hành gia công với máy CNC 15h/ 4 buổi
STT Bộ Chương Trình Khách Cá Nhân Khai Giảng Lịch Học Giờ Học Thời Lượng
1 Bộ Chương Trình Khách Cá Nhân Liên hệ Liên hệ Liên hệ 38h/ 13 buổi