Menu
Your Cart

Mastercam Tiện

Mastercam Tiện

Đăng Ký Học

Dạy kinh nghiệm thực tế: Với giảng viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, bạn không chỉ học về cách ứng dụng phần mềm mastercam mà còn học được các kỹ năng kinh nghiệm thực tế để gia công nhanh nhất, ít tốn chi phí dao cụ và đảm bảo chất lượng bề mặt gia công theo đúng các yêu cầu mà khách hàng đề ra.
Và đặc biệt, khoá học sẽ dạy bạn về Tư duy lập trình: Đây là yếu tốt ảnh hưởng lớn để thời gian làm việc của người lập trình, thời gian gia công, chất lượng sản phẩm, dao cắt gọt. Khóa học hình thành cho mọi học viên tư duy đúng chất để đưa ra các chiến lược gia công hợp lý, sử dụng các chu trình gia công đúng với các dự án.

Cấp Chứng Chỉ cho học viên sau khi hoàn thành khoá học.

Mastercam Tiện Thông Tin Khóa Học
Giảng viên Kỹ sư Nguyễn Thiết Hùng/ Kỹ sư Nguyễn Thế Tính
Mục tiêu khóa học - Biết tư duy về công nghệ gia công, quy trình gia công chi tiết trên máy CNC
- Sử dụng đầy đủ các lệnh/ phương pháp gia công Tiện 2 trục & Tiện trục C trên phần mềm Mastercam 2017-2018-2019
- Đọc bản vẽ, sử dụng dụng cụ cắt, chế độ cắt
Thực hành với máy CNC 15H
Phiên bản phần mềm 2017-2018-2019
Thời lượng / Số buổi 38h/13 buổi
Số lượng học viên 6-7 người
Học phí 3,500,000
Stt Chuyên Đề Nội Dung Thời Lượng
1 Tìm hiểu về môi trường MasterCam
- Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC
- Giới thiệu chung về MasterCAM 2018
- Làm quen với môi trường giao diện MasterCam
- Thiết kế 2D: Create Point, Line, Arc, Fillet, Chamfer, Spline, Curve, Surface, Drafting, Rectangle, Rectangular Shape, Polygon, Elipse, Spiral, Helix, Letter
- Thiết kế một số bản vẽ cụ thể
2.5/ 1 buổi
2 Lý Thuyết + Bài Tập - Tiện mặt đầu ( Face)
- Tiện thô ( Rough), Tiện tinh ( Finish)
- Tiện rãnh ( Groove)
- Khoan ( Drill)
5h/ 2 buổi
3 Lý Thuyết + Bài Tập - Chu trình tiện thô ( Canned Rough)
- Chu trình tiện tinh ( Canned Finish)
- Chu trình cắt rãnh ( Groove)
- Chu trình cắt đứt ( Cutoff)
5h/ 2 buổi
4 Lý Thuyết + Bài Tập - Tiện ren ( Thread)
- Đảo phôi (Flip)
- Chu trình khoan
- Các lệnh biến đổi nâng cao
- Bài tập tổng hợp
5h/ 2 buổi
5 Tiện Trục C - Contour ( Face, Cross)
- Drill ( Face, Cross)
3h/ 1 buổi
6 Lý Thuyết + Bài Tập - Tổng ôn lý thuyết
- Bài tập tổng hợp cuối khoá
2.5h/ 1 buổi
7 Thực Hành Thực hành gia công với máy CNC 15h/ 4 buổi
STT Bộ Chương Trình Khách Cá Nhân Khai Giảng Lịch Học Giờ Học Thời Lượng
1 Bộ Chương Trình Khách Cá Nhân Liên hệ Liên hệ Liên hệ 38h/ 13 buổi