Menu
Your Cart

MasterCam Phay 4 Trục

MasterCam Phay 4 Trục

Đăng Ký Học

Dạy kinh nghiệm thực tế: Với giảng viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, bạn không chỉ học về cách ứng dụng phần mềm mastercam mà còn học được các kỹ năng kinh nghiệm thực tế để gia công nhanh nhất, ít tốn chi phí dao cụ và đảm bảo chất lượng bề mặt gia công theo đúng các yêu cầu mà khách hàng đề ra.
Và đặc biệt, khoá học sẽ dạy bạn về Tư duy lập trình: Đây là yếu tốt ảnh hưởng lớn để thời gian làm việc của người lập trình, thời gian gia công, chất lượng sản phẩm, dao cắt gọt. Khóa học hình thành cho mọi học viên tư duy đúng chất để đưa ra các chiến lược gia công hợp lý, sử dụng các chu trình gia công đúng với các dự án.

Cấp Chứng Chỉ cho học viên sau khi hoàn thành khoá học.

Phay 4 Trục Thông Tin Khóa Học
Giảng viên Kỹ sư Nguyễn Thiết Hùng
Mục tiêu khóa học - Biết tư duy về công nghệ gia công, quy trình gia công chi tiết phức tạp trên máy CNC 4 trục
- Sử dụng đầy đủ các lệnh và phương pháp gia công máy 4 trục trên phần mềm Mastercam 2017-2018-2019
Thực hành với máy CNC Có/không
Phiên bản phần mềm 2017-2018-2019
Thời lượng / Số buổi 48h/15 buổi
Số lượng học viên 6-7 người
Học phí Có thực hành: 5,500,000
Không thực hành: 4,000,000
Stt Chuyên Đề Nội Dung Thời Lượng
1 Kiến thức về CAD/CAM/CNC
Tìm hiểu về môi trường MasterCam
-Tổng quan về công nghệ 4 trục
- Giới thiệu chung về MasterCAM cho gia công máy CNC 4 trục
- Làm quen với môi trường giao diện Mastercam cho gia công trên máy CNC 4 trục
3h/ 1 buổi
PHẦN I - LẬP TRÌNH GIA CÔNG THEO TỌA ĐỘ ( 3+1), GIA CÔNG VỚI TRỤC THAY THẾ
Lý Thuyết + Bài Tập - Gia công theo tọa độ (3+1) - 4 axis 3h/ 1 buổi
3 Lý Thuyết + Bài tập - Gia công với trục thay thế ( Y-C) - 4 axis
3h/ 1 buổi
4 Lý Thuyết + Bài Tập Sử dụng các chương trình gia công đã học để gia công theo bản vẽ 3h/ 1 buổi
5 Lý Thuyết + Bài Tập - Sử dụng các chương trình gia công đã học để gia công theo bản vẽ
3h/ 1 buổi
PHẦN II - LẬP TRÌNH GIA CÔNG 4 TRỤC ĐỒNG THỜI
6 Lý Thuyết + Bài Tập '- Lệnh gia công Curve
- Lệnh gia công Flow
- Lệnh gia công Multisurface
- Lệnh gia công Morph
5h/ 1 buổi
7 Lý Thuyết + Bài Tập - Lệnh gia công Drill
- Lệnh gia công Parallel
- Lệnh gia công Morph
3h/ 1 buổi
LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT
8 Bài Tập - Gia công theo bản vẽ 3h/ 3 buổi
9 Thực hành Thực hành trên máy CNC 4 trục 15h/ 4 buổi
Stt Bộ Chương Trình Khách Cá Nhân Khai Giảng Lịch Học Giờ Học Thời Lượng
1 Bộ Chương Trình Khách Cá Nhân Liên hệ Liên hệ Liên hệ
45h/ 14 buổi