Menu
Your Cart

Phay 3 Trục Nâng Cao

Phay 3 Trục Nâng Cao

Đăng Ký Học

Mastercam Phay 3 Trục Nâng Cao Thông Tin Khóa Học
Giảng viên Kỹ sư Nguyễn Thiết Hùng/ Kỹ sư Nguyễn Thế Tính
Mục tiêu khóa học - Biết tư duy về công nghệ gia công, quy trình gia công chi tiết trên máy CNC
- Sử dụng đầy đủ các lệnh 2D, 3D nâng cao trên phần mềm Mastercam 2017-2018-2019
- Đọc bản vẽ, sử dụng dụng cụ cắt, chế độ cắt
Thực hành với máy CNC 15H
Phiên bản phần mềm 2017-2018-2019
Thời lượng / Số buổi 45h/16 buổi
Số lượng học viên 6-7 người
Học phí 4,500,000
STT Chuyên Đề Nội Dung Thời Lượng
1 Tìm hiểu môi trường Mastercam 2018 - Làm quen với môi trường giao diện Mastercam 2018
- Tạo thư viện dụng cụ cắt
- Phay đường bao ( Contour)
+ Contour
+ Ramp
+ Vát mép ( Chamfer)
- Chu trình khoan
+ Khoan định tâm ( Drill/ Counterbore)
+ Khoan lỗ sâu ( Peck Drill/ Chip Break)
2.5h/ 1 buổi
2 Bài Tập Nâng Cao - Sử dụng đầy đủ các lệnh 2D, 3D nâng cao trên phần mềm Mastercam 2017-2018-2019 2.5h/ 1 buổi
3 Lý Thuyết - Phay khoả mặt ( Facing)
- Gia công hốc sử dụng Pocket
2.5h/ 1 buổi
4 Bài Tập Nâng Cao - Sử dụng các lệnh Facing, Pocket đã học để thực hiện lập trình theo bản vẽ 2.5h/ 1 buổi
5 Lý Thuyết - Gia công sử dụng Area Mill
- Gia công tốc độ cao 2D HS dynamic Contour
- Gia công tốc độ cao 2D Dynamic Contour
- Gia công chi tiết nhiều mặt
- Thiết lập Phiếu công nghệ
- Tạo Postprocessor cho một máy CNC 3 trục cụ thể tại xưởng
2.5h/ 1 buổi
6 Bài Tập Nâng Cao - Sử dụng các lệnh gia công buổi 5 để thực hiện gia công theo bản vẽ 2.5h/ buổi
6 Bài Tập Nâng Cao - Sử dụng các lệnh gia công buổi 5 để thực hiện gia công theo bản vẽ 2.5h/ buổi
7 Lý Thuyết - Chu trình Khoan
+ Khoan định tâm (Drill/Counterbore)
+ Khoan lỗ sâu (Peck Drill/Chip Break)
2.5h/ buổi
8 Bài Tập Nâng Cao - Sử dụng các lệnh gia công Khoan đã học để thực hiện gia công theo bản vẽ 2.5h/ buổi
9 Lý Thuyết + Bài Tập - Gia công chi tiết theo dung sai bản vẽ
- Tính toán chế độ cắt
- Sử dụng chế độ Test máy, Tets dụng cụ cắt trước khi gia công
- Đồ gá trong gia công
2.5h/ buổi
10 Lý Thuyết + Bài Tập - Gia công Thô 3D sử dụng Pocket, Area Rough, Dynamic OptiRough 2.5h/ buổi
11 Lý Thuyết + Bài Tập - Gia công Tinh 3D sử dụng Contour
- Gia công Tinh 3D sử dụng WaterLine
-Gia công Tinh 3D sử dụng Raster
- Gia công Tinh sử dụng Flowline
12 Bài tập cuối khoá - Bài tập cuối khoá và chuẩn bị cho gia công trực tiếp trên máy CNC 2.5h/ buổi
13 Thực Hành - Thực hành với máy CNC 15h/ 4 buổi
Stt Bộ Chương Trình Khách Cá Nhân Khai Giảng Lịch Học Giờ Học Thời Lượng
1 Bộ Chương Trình Khách Cá Nhân Liên hệ Liên hệ Liên hệ 33h/ 13 buổi

Bạn có thể tham khảo thêm
- Khoá học lập trình Mastercam phay căn bản ở Hà Nội tại: https: //www.metechvn.vn/phay-3-truc-can-ban
- Khoá học lập trình Mastercam phay căn bản online tại:https://www.metechvn.vn/phay-3-truc-can-ban-online
- Khoá học Lập trình Mastercam phay nâng cao online tại: https://www.metechvn.vn/phay-3-truc-nang-cao-online
- Khoá học Lập trình Mastercam Tiện ở Hà Nội tại: https://www.metechvn.vn/mastercam-tien
- Khoá học Lập trình Mastercam Tiện online tại: https://www.metechvn.vn/mastercam-tien-online
- Khoá học Lập trình Mastercam 4 trục ở Hà Nội tại:
- Khoá học Lập trình Mastercam 5 trục ở Hà Nội tại: