Menu
Your Cart

Phay 3 Trục Căn Bản

Phay 3 Trục Căn Bản

Đăng Ký Học

Phay 3 Trục Căn Bản Offline Thông Tin Khóa Học
Giảng viên Kỹ sư Nguyễn Thiết Hùng/ Kỹ sư Nguyễn Thế Tính
Mục tiêu khóa học - Biết tư duy về công nghệ gia công, quy trình gia công chi tiết trên máy CNC
- Sử dụng đầy đủ các lệnh 2D, 3D nâng cao trên phần mềm Mastercam 2017-2018-2019
- Sử dụng dụng cụ cắt, tạo đồ gá, gia công sản phẩm 2D, 3D phức tạp.
Thực hành với máy CNC 15h
Phiên bản phần mềm 2017-2018-2019
Thời lượng / Số buổi 45h/16 buổi
Số lượng học viên 6-7 người
Học phí 3,500,000
Stt Chuyên Đề Nội Dung Thời Lượng
1 Kiến thức về CAD/CAM/CNC
Tìm hiểu về môi trường MasterCam
- Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC
- Giới thiệu chung về MasterCAM 2018
- Làm quen với môi trường giao diện MasterCam
- Thiết kế 2D: Create Point, Line, Arc, Fillet, Chamfer, Spline, Curve, Surface, Drafting, Rectangle, Rectangular Shape, Polygon, Elipse, Spiral, Helix, Letter
- Thiết kế một số bản vẽ cụ thể
2.5/ 1 buổi
2 Lý Thuyết - Chọn máy gia công
- Thiết lập gốc toạ độ
- Tạo thư viện dụng cụ cắt
- Phay đường bao (Contour)
+ Contour
+ Ramp
+ Vát mép (Chamfer)
2.5h/ 1 buổi
3 Bài tập - Gia công theo bản vẽ 2D 2.5h/ 1 buổi
4 Lý Thuyết - Phay khoả mặt ( Facing)
- Gia công hốc sử dụng Pocket
- Chu trình khoan
+ Khoan định tâm ( Drill/ Conterbore)
+ Khoan lỗ sâu ( Peck Drill/ Chip Break)
2.5h/ 1 buổi
5 Bài Tập Gia công bản vẽ 2D theo các lệnh bài 4 2.5h/ 1 buổi
6 Lý Thuyết - Gia công rãnh sử dụng Slot
- Phay hốc sử dụng Circle Mill
2.5h/ 1 buổi
7 Bài Tập Gia công bản vẽ 2D theo các lệnh bài 6 2.5h/ 1 buổi
8 Lý Thuyết + Bài Tập - Gia công sử dụng Area Mill
- Gia công tốc độ cao 2D HS Dynamic Mill
- Bài tập gia công theo bản vẽ
2.5h/ 1 buổi
9 Lý Thuyết - Biến đổi đường chạy dao ( Transform>
- Gia công chi tiết nhiều mặt
2.5h/ 1 buổi
10 Bài Tập Bài tập Tổng Hợp 2.5h/ 1 buổi
11 Thực Hành - Làm bài tập theo nhóm để chuẩn bị cho gia công trên máy CNC 2.5h/ 1 buổi
12 Thực Hành Thực hành gia công sản phẩm với máy CNC 15h/ 4 buổi
Stt Bộ Chương Trình Khách Cá Nhân Khai Giảng Lịch Học Giờ Học Thời Lượng
1 Bộ Chương Trình Khách Cá Nhân KG 05/05/2019 Chủ Nhật 9h00 - 11h30
13h30 - 16h00
45h/ 16 buổi

Bạn có thể tham khảo thêm
- Khoá học lập trình Mastercam phay căn bản ở Hà Nội tại: https: //www.metechvn.vn/phay-3-truc-can-ban
- Khoá học lập trình Mastercam phay căn bản online tại:https://www.metechvn.vn/phay-3-truc-can-ban-online
- Khoá học Lập trình Mastrcam phay nâng cao ở Hà Nội tại: https://www.metechvn.vn/phay-3-truc-nang-cao
- Khoá học Lập trình Mastercam phay nâng cao online tại: https://www.metechvn.vn/phay-3-truc-nang-cao-online
- Khoá học Lập trình Mastercam Tiện ở Hà Nội tại: https://www.metechvn.vn/mastercam-tien
- Khoá học Lập trình Mastercam Tiện online tại: https://www.metechvn.vn/mastercam-tien-online
- Khoá học Lập trình Mastercam 4 trục ở Hà Nội tại:
- Khoá học Lập trình Mastercam 5 trục ở Hà Nội tại: