Menu
Your Cart

Trọn Bộ Tự Học Lập Trình NX Phay 2D

Trọn Bộ Tự Học Lập Trình NX Phay 2D

Đăng Ký Học

Đây là bộ video hướng dẫn từng bước làm quen với môi trường lập trình Phay 2D trên phần mềm NX.
Với phương pháp hướng dẫn chi tiết, tỉ mỉ đơn giản và dễ hiểu với tư duy về Lập trình phay 2D nhanh nhất sẽ giúp các bạn nhanh chóng tiếp cận NX, và đó là nền tảng lập trình sản phẩm 2D ứng dụng trực tiếp trong công việc.
Hàng nghìn Kỹ sư đã tiếp cận và làm chủ NX CAM từ đây.