Giới Thiệu Trung Tâm

1.    Lịch sử hình thành:
Công ty TNHH Metech Việt Nam được thành lập từ tháng 8 năm 2015. Sản phẩm chính của Metech là cung cấp các giải pháp dịch vụ về CAD/CAM/CNC và postprocessor cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Trong quá trình làm việc với các Doanh nghiệp, chúng tôi nhận ra sự hạn chế cũng như sự thiếu hụt nhân sự trong các doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển dự án “Đào tạo  và phát triển nguồn nhân lực” để giải quyết vấn đề này.
Khách hàng chúng tôi đã đào tạo như: Sam Sung Display, HTMP (Hòa Lạc), Foster, Tiến Tuấn, Việt Nhật….
Hệ giá trị cốt lõi:
Mục tiêu: Đào tạo nguồn nhân sự ngành cơ khí có chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tầm nhìn: Ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam phát triển thể hiện ở: Chất lượng lao động, trình độ quản trị, tích hợp các giá trị kỹ thuật. Trong đó chuỗi “Đào tạo nghề nghiệp, công nghệ tổ chức” mang tính chất quyết định.
Sứ mệnh:
Là tổ chức hàng đầu trong chuỗi giá trị nói trên, là nhân tố chất lượng, tin cậy trong quá trình phát triển năng lực kỹ thuật.
Là cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp với người lao động.
Giá trị cốt lõi: Đội ngũ giảng sư là các chuyên gia làm việc lâu năm tại các Hãng. Dịch vụ đào tạo Quốc tế hóa. Đồng hành từ khởi sự đến thúc đẩy lộ trình thành công.