Gia công lô cán băng vệ sinh trên máy CNC 4 trục

 @Học viện cadcamcnc Metech - Goldsun  nhận:

- Gia công trên máy CNC 4-5 trục

- Đào tạo lập trình CNC 3-4-5 trục

- Viết Post-processor cho máy 3-4-5-6 trục

Liên hệ: Mr. Hùng 0977.519.648